Cennik Usług Pogrzebowych

KREMACJA DLA NASZYCH KLIENTÓW  599  399 BRUTTO

KAPLICA POGRZEBOWA   299  99 BRUTTO

RAMKA NA GRÓB ORAZ MONTAŻ GRATIS NA ŻYCZENIE KLIENTA 

Gwarancja najniższych cen. Porównaj nasze ceny z konkurencją.

 Jako jedyna firma pogrzebowa w Stargardzie posiadamy  zaplecze na poziomie europejskim do godnego przygotowania

osoby zmarłej

1699 zł

Cena podstawowej ceremonii pogrzebowej obejmuje:

kaplica pogrzebowa na nowym cmentarzu
krzyż
tabliczka
załadunek i rozładunek ciała (jednokrotny)
transport ciała do chłodni (na terenie Stargardu)
dla rodziny możliwość zobaczenia zmarłej osoby 24h (gratis)
udostępnienie pomieszczenia do ubierania ciała dla rodziny (gratis)
transport ciała z chłodni do kaplicy (na terenie Stargardu)
kondukt pogrzebowy (na terenie Stargardu)
oprawa pogrzebu
wjazd na teren cmentarza
wykopanie grobu
formowanie grobu
zasypanie grubu
winda pogrzebowa na trumnę (gratis)
kwiaty cięte na tacy (gratis)

załatwienie aktu zgonu
załatwianie formalności z ZUS, KRUS, MSWiA (gratis)
kredytowanie pogrzebu
nekrolog laminowany (gratis)
nekrolog na stronie internetowej (gratis)
elektroniczne powiadomienie o pogrzebie zmarłej osoby (gratis)

BEZPŁATNIE

dla rodziny możliwość zobaczenia osoby zmarłej 24h
udostępnienie pomieszczenia do ubierania ciała dla rodziny
winda pogrzebowa na trumnę
winda pogrzebowa na urnę
nosidło do urny
kwiaty cięte na tacy

załatwianie formalności z ZUS, KRUS, MSWiA
nekrolog laminowany
nekrolog na stronie internetowej
elektroniczne powiadomienie rodziny o pogrzebie zmarłej osoby

Kaplica Hades na nowym cmentarzu

Zasiłek pogrzebowy wynosi 4000 zł. Do tej kwoty pogrzeb może być pokryty z ZUS, KRUS, MSWiA lub biura emerytalnego. Wszystkie formalności związane z załatwieniem zasiłku pogrzebowego załatwiamy za Państwa. Jeżeli koszt pogrzebu jest niższy od kwoty zasiłku pogrzebowego to tę różnicę wypłacamy przed pogrzebem.

Style switcher RESET
Body styles
Color scheme
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image